2020-10-06 01:42:01

Jedan planet prijatelj djece

Učenici 4. b sa svojom učiteljicom Renatom Grahovac te učenici 6.b i učiteljica Ivana Strupar u sklopu projekta OVOR održali su  1. radionicu DJEČJA PRAVA I DJEČJA PARTICIPACIJA pod nazivom Jedan planet prijatelj djece.

 

TEMA: dječja prava i potrebe

CILJEVI: objasniti djeci da prava proizlaze iz potreba, shvatiti da postoje i neke navike/stvari koje nam i nisu toliko potrebne, upoznavanje djece s Konvencijom UN-a o pravima djeteta te dječjim pravima.

TRAJANJE: 90minuta

 

AKTIVNOST: Na početku radionice učenici su odigrali igru balonima- svaki učenik na kraju je dobio balon koji je prikazivao njegovo lice-kako ga vide ostali u razredu. 

AKTIVNOST: Razlikovanje želja, potreba i prava djece - upoznavanje učenika sa značenjem Konvencije UN- o dječjim pravima

AKTIVNOST:  Voditeljice su ispričale  priču o savršenom planetu  čiji su stanovnici djeca te su učenici predlagali koje potrebe bi trebale biti zadovoljene na tome planetu.

AKTIVNOST: Frontalno su morali  izdvajati po četiri pojma u četiri seta kojih se žele odreći jer je planetogradonačelnik to od njih tražio. Aktivnost je bila puna rasprave i debate o potrebama kojih se ne žele odreći.
Bilo je jako zabavno i poučno.

AKTIVNOST: Nakon zanimljive rasprave voditeljice radionice su objasnile učenicima razliku pojmova: pravo i potrebe te značenje dokumenta Konvencija UN-a o pravima djeteta.


Radionice su protekle u iznimno kreativnom, poticajnom i radnom ozračju, a učenici su spoznali neke nove vrijednosti o svojim pravima i potrebama.


Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina